Holotropisch Ademwerk®

Methodiek voor trauma verwerking, bewustwording en zelfverkenning

Algemene Info

Wat is Holotropisch Ademwerk®?

Holotropisch is een afgeleide van de woorden Holos en Trepein en betekent ‘Bewegen naar Heelheid'. Zoals bij vele vormen van ademwerk wordt de verbonden ademhaling gebruikt. Holotropisch Ademwerk® is een zeer krachtige methode om emotionele of fysieke blokkades te doorbreken én om inzicht te krijgen in gedragspatronen en gedachten. De helende kracht van Holotropisch Ademwerk® is te verklaren door een aantal factoren. De methode is ontwikkeld door Stanislav Grof en combineert inzichten uit modern bewustzijnsonderzoek, verschillende vormen van dieptepsychologie, antropologie, transpersoonlijke psychologie, oosterse spirituele gewoonten en mystieke tradities.

Foto van ademend mens

Grof's work is the most important contribution to personality theory in several decades

Abraham Maslow

Wat gebeurt er tijdens het ademen?

Door een verbonden ademhaling kom je in een niet-gebruikelijke bewustzijnstoestand. Een niet-gebruikelijke bewustzijnstoestand is een vorm van bewustzijn die lijkt op een soort trance of droomtoestand. Wanneer je in een niet-gebruikelijke bewustzijnstoestand bent, wordt je zelfhelend vermogen sterk geactiveerd. Dit zelfhelend vermogen brengt onverwerkte ervaringen in je bewustzijn voor verwerking. Wanneer je de ervaring volledig doorleeft, wordt deze alsnog verwerkt en kan hierdoor loslaten. Soms zit een ervaring zo vast in het lichaam dat een vorm van lichaamswerk wordt gebruikt om deze los te kunnen laten. De verwerking van je ervaringen wordt op 2 manieren in gang gezet. De emotionele verwerking via het tekenen van een mandala. De mentale verwerking door woorden te geven aan de kern van je ervaring tijdens een deelronde.

Integratie van ervaringen na een ademsessie

De opgedane ervaringen, inzichten, emoties, gevoelens en gedachten tijdens Holotropisch Ademen kun je op verschillende manieren integreren in je dagelijks leven. Je kunt erover praten of schrijven. Ook wandelingen door de natuur, dans, sport of meditatie zijn goede methoden. Daarnaast zijn verschillende vormen van therapie aan te bevelen. Wanneer je niets met de ervaringen doet, zal een groot deel, net als na een droom, in de loop der tijd vervagen. Het is dus van groot belang dat je er actief mee aan de slag gaat om er zo veel mogelijk baat bij te hebben.

Volgens Stanislav Grof en inmiddels ook naar mijn eigen ervaring is de meest optimale vorm van therapie een combinatie van:

 • Het werk tijdens een niet-gebruikelijke bewustzijnstoestand, zoals Holotropisch Ademwerk®
 • Vormen van psycho(sociale) therapie, zoals Gestalt, psycho-analyse, Voice Dialogue, creatieve therapie
 • Lichaamswerk, zoals Emotioneel lichaamswerk, verschillende vormen van massage, acapunctuur

Daarom is het aan te raden een therapeut te bezoeken om je bij de integratie te helpen. Zoek een therapeut die openstaat voor het gedachtengoed van Stanislav Grof en transpersoonlijke psychologie. Kom uit de omgeving bollenstreek, kun je natuurlijk altijd bij mij in de praktijk terecht, zowel voor integratie van je ervaringen als voor psychosociale therapie met een holistische benadering. Lees meer op www.free-your-energy.nl

Foto Stan Grof en Judith

Belangrijke factoren

Er zijn 3 factoren die van grote invloed zijn op de helende potentie van een ademsessie. Tijdsduur, veiligheid en stimulans van buitenaf.

Tijdsduur

Stan Grof heeft de werkzaamheid van verschillende lengtes van sessies onderzocht. Hieruit blijkt het volgende:
Het in gang zetten van je innerlijke proces is optimaal tijdens een 3 uur durende sessie. Uiteraard vindt tijdens de sessie al een groot deel van het proces plaats. Je kunt het zien als een kick-start. Na de sessie gaat je proces nog dagen tot weken en soms zelfs maanden door. Soms merk je dit heel bewust, soms gebeurt dit geheel onbewust. Door actief met de integratie van je ervaringen aan de slag te gaan, optimaliseer je het effect!

Foto van paardenbloem

In Holotropic Breathwork, Stan and Christina have blended scientific and intellectual understanding, masculine and feminine, and ancient and post-modern wisdom and made their work and training available on every continent. In time, I believe, their contribution will be seen as a major gift to the field of psychology and the healing of the world.

Jack Kornfield

Veiligheid

Naarmate je je veiliger voelt, durf je dieper in de niet-gebruikelijke bewustzijnstoestand te zakken. Er zijn een aantal zaken die hiertoe bijdragen, te weten:

 • Een goede intake
 • Als gecertificeerd Holotropic Breathwork™ facilitator ben ik een sterk voorstander van een goede intake. Dit draagt bij aan je gevoel van emotionele veiligheid. Tijdens de intake krijg je informatie over de zeer diepe bewustzijnstoestanden waar je in terecht kan komen en de manieren hoe hiermee wordt omgegaan tijdens jouw ademsessie. Verder ontvang je informatie over fysieke en psychische contra-indicaties die gelden in ademwerk en of deelname met jouw fysieke en psychische gesteldheid veilig is.

 • Tijd om rustig aan te komen op de locatie en te settelen op je plek
 • Ruim de tijd voor je ademsessie (3 uur)
 • Een gedegen check-out
 • Aan het eind van de ademsessie wordt gecheckt of je weer in je 'gewone' bewustzijn bent. Wanneer dit niet het geval is, wordt er met je gewerkt tot je dat wel bent
 • Tijd voor directe integratie van je ervaringen
 • Mandala tekenen om zonder woorden je ervaringen een plek te geven en een deelronde om dat te delen wat je op dat moment kwijt wilt/moet.
 • Een goed opgeleide, gecertificeerde facilitator, een assistent en een zitter Deze begeleiders en het ervaren van een zitter, speciaal voor jou, zorgen voor jouw emotionele en fysieke veiligheid

Daarnaast is erg van belang hoe veilig jij je bij jezelf voelt. Mijn ervaring is dat dit naarmate je vaker ademt, dit gevoel van veiligheid vergroot.

Stimulans

Holotropisch Ademwerk® werkt met prikkelende muziek. Muziek stimuleert die gebieden in het onderbewuste waar bij jou de onverwerkte gebeurtenissen liggen opgeslagen. De onverwerkte emoties worden door de muziek geraakt waardoor de gebeurtenis weer in je bewustzijn komt. Jij reageert op die muziek die jou prikkelt en op andere muziek reageer je niet, daar geniet je gewoon van. Er vindt dus geen sturing plaats. Bij andere vormen van ademwerk wordt er tegen je gepraat om iets bij jou te veranderen of te helen. Woorden richten zich tegen de ratio en sturen dan grotendeels jouw proces. Je zelfhelend vermogen wordt hiermee niet geactiveerd.

Foto van Red Sky

Resultaten

Juist omdat het zelfhelend vermogen bepaalt wat in het bewustzijn wordt gebracht, kun je geen verwachtingen hebben van het resultaat. De tip is dus om alle verwachtingen los te laten.
En …. mijn ervaring heeft me geleerd dat de resultaten meer zijn dan je ooit had kunnen bedenken.

Hieronder volgt een greep uit de resultaten die door deelnemers aan Holotropisch Ademwerk® Workshops worden gerapporteerd:

 • je gaat de oorzaak van emoties, gevoelens en gedachten herkennen en leert gedragspatronen doorbreken
 • trauma's worden geheeld
 • je ontdekt de oorzaak van psychosomatische aandoeningen en lichamelijke onbalans
 • het vermindert of heelt psychosomatische en psychische klachten
 • het draagt bij aan je persoonlijke en spirituele groei en ontwikkeling
 • je komt in contact met je ware ik
 • je durft meer je ware ik te leven
 • je leert jezelf en anderen meer te accepteren

I lived and worked for many years at Esalen institute in Big Sur, California, where I was the director of programs, and in the course of those years virtually every conceivable form of therapy and personal transformation, great or small came through Esalen. In terms of therapeutic effectiveness, Grof's was by far the most powerful; there was no comparison.

Voor wie?

Voor wie is het geschikt?

 • Voor mensen wiens problematiek na reguliere en/of alternatieve geestelijke gezondheidszorg niet verbetert of verdwijnt.
 • Mensen met psychosomatische klachten, zoals verkrampte nek en schouders, migraine, eczeem, psoriasis, buikpijn etc.
 • Mensen met een verslavingsgevoeligheid
 • Mensen met onverwerkt trauma, zowel trauma veroorzaakt door wat jou is aangedaan als trauma veroorzaakt door wat je hebt gemist, onvervulde behoeften.
 • Mensen met depressieve klachten of depressie
 • Mensen met angsten
 • Voor mensen met geboortetrauma
Foto van meditatie

Voor wie is het minder geschikt?

Contra-indicaties

Omdat Holotropisch Ademwerk® zo ontzettend krachtig kan werken, zowel op de psyche als fysiek, gelden een aantal contra-indicaties. Bij sommige contra-indicaties is de mate waarin je het hebt, bepalend of je deel kan nemen aan een workshop. Bij andere aandoeningen is het helemaal niet mogelijk. Tijdens het éénmalige intake gesprek kunnen deze zaken worden besproken. Dit is om samen een inschatting te maken of het veilig voor je gezondheid is om mee te doen. Bij deelname aan de workshop word je gevraagd een medisch formulier in te vullen en te ondertekenen.

De contra-indicaties zijn:

 • Hart- en vaatziekten
 • Hoge bloeddruk
 • Psychische aandoeningen zoals borderline, schizofrenie, (aanleg voor) psychose etc.
 • Recente operaties
 • Fysieke verwondingen inclusief botbreuken of gewrichten uit de kom
 • Infectieziekten en besmettelijke ziekten
 • Glaucoom
 • Loslatend netvlies of andere netvliesproblemen
 • Epilepsie
 • Osteoporose
 • Astma
 • Zwangerschap
 • Actieve drugs- of alcoholverslaving

Workshops

Intake

Vóór deelname aan je eerste workshop maken we tijdens een éénmalige intake kennis met elkaar. Je ontvangt een uitgebreide voorlichting over het werk van Stanislav Grof en Holotropisch Ademwerk®. We bespreken je medische formulier en eventuele contra-indicaties worden bekeken óf en hoe je deel kan nemen. Deze voorlichting vindt plaats in mijn praktijk in Hillegom en duurt tussen de 1,5 en 2 uur.

Stanislav Grof is one of the most important pioneers in the scientific understanding of consciousness. He and his wife Christina, have contributed both to its intellectual and experiential understanding through their work with Holotropic Breathwork.

Deepak Chopra

Workshop

De workshop bestaat uit een vrijdagavond van half 8 tot half 10 en de hele zaterdag. Er zijn minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Op vrijdag wordt er kennis met elkaar gemaakt tijdens een voorstelronde, en wordt er informatie gegeven over het werk van Stanislav Grof en over de workshop. Verder worden er koppels gevormd die de volgende dag met elkaar ademen. Op zaterdag worden er 2 ademsessies gehouden, waarvan je één sessie zelf ademt en de andere sessie er als 'zitter' voor de ander bent. Na jouw ademsessie kun je een mandala tekenen. Aan het eind van de dag delen we ervaringen met elkaar en sluiten we af met tips om je ervaringen te integreren in het dagelijks leven. Voor een gedetailleerd programma, klik hier. Er wordt voor een lunch en een lichte avondsnack gezorgd.

Individuele sessie

Indien je liever een individuele sessie volgt, kan dat natuurlijk ook. Bij grote voorkeur breng je een eigen sitter mee, iemand waar je je veilig bij voelt en die ook heel praktisch jou naar huis brengt na de sessie. Je arriveert om 9 uur of om 1 uur en de sessie duurt inclusief voorbereiding en afronding ca. 5 uur.

Aangepast workshop programma

(i.v.m. Corona maatregelen)

I.v.m. de beperking van de 1,5 meter maatschappij wordt er zonder zitters geademd.

Daarom is het volgende programma voorlopig van kracht:

Zaterdag, het programma voor 1 ademsessie p.p.
08:30 - 09:00 Aankomst, kopje thee
09:00 - 10:00 Introductie, gedachtengoed Grof en tijd voor vragen
10:00 – 13:00 Ademsessie 1 zonder zitter
13:00 – 13:45 Mandala tekenen en lunch
13:45 – 14:30 Deelronde en tips voor integratie (bij een 2 daagse is dit deel op zondag)

Zondag, het programma voor 2 ademsessies p.p.:
08:30 - 09:00 Aankomst, kopje thee
09:00 – 12:00 Ademsessie 2 zonder zitter
12:00 – 12:45 Mandala tekenen en lunch
12:45 – 13:30 Deelronde en tips voor integratie

Data workshops

Klik hier voor de agenda!
Foto van wortels boom

Toch graag mét zitter? Dat kan!

Deze mooie workshop delen met je partner, dochter, vader, zoon?
Zolang jullie uit het zelfde huishouden komen, kan dat!

Geïnteresseerd? Meld je dan nu aan!
Bij voldoende interesse organiseer ik een workshop met sitters.

NIEUW!

Combinatie workshop
Holotropisch Ademwerk® en Trauma opstellingen van Franz Ruppert.
Lees meer op: Praktijk de eerste Indruk

Tarieven

Eenmalige intake: € 100,- waarvan € 50,- retour op je eerste workshop of individuele sessie

Individuele sessie: € 210,-

Workshop Holotropisch Ademwerk® met 1 ademsessie p.p.:
 • Early bird: € 135,- tot 4 weken voor de workshop
 • Normaal tarief: € 150,-
Intensive Workshop met 2 ademsessies p.p.:
 • Early bird: € 225,- tot 4 weken voor de workshop
 • Normaal tarief: € 250,-

Annulering

Een intake kan ten alle tijde kosteloos worden geannuleerd.

Gewijzigde annuleringsvoorwaarden i.v.m. Corona

Om Corona verspreiding te voorkomen, mag je ten alle tijden, dus ook last minute, kosteloos annuleren. Je mag dan gewoon meedoen in een volgende workshop wanneer je weer helemaal beter bent!

Reguliere annuleringsvoorwaarden

Een workshop of een individuele sessie kan kosteloos worden verzet tot 2 weken voor de workshop. Indien wordt gekozen voor annulering gelden de volgende voorwaarden.

 • tot 4 weken voor de workshop, je ontvangt dan 75% retour
  • tot 2 weken voor de workshop, je ontvangt dan 50% retour
  • tot 1 week voor de workshop,je ontvangt dan 25% retour
 • korter dan 1 week voor de workshop, ontvang je niets meer retour
 • Facilitator

  Judith Smit

  Mensen omschrijven mij als een warme, open, eerlijke en humoristische, down-to-earth persoonlijkheid. Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik in 2008 tot de conclusie gekomen dat ik met mensen wil werken. Ik ben mijn omscholing gestart met een opleiding tot personal coach. Al snel realiseerde ik mij dat veel problematiek in de diepere lagen van het bewustzijn liggen opgeslagen en dat dus ook op dat niveau gewerkt moet worden om verwerking en verandering te bereiken. Aan het Grof Transpersonal Training instituut ben ik door Stanislav Grof en staf getraind in transpersoonlijke psychologie en gecertificeerd als Holotropisch Ademwerk® facilitator. Daarnaast ben ik opgeleid tot Voice Dialogue facilitator en zit ik mijn laatste jaar beroepsopleiding tot psychosociaal therapeut waar ik werk met Gestalt, Psychosynthese, regressie en lichaamsbewustzijn. In mijn praktijk Free your Energy begeleid ik mensen met zowel werk- als privé gerelateerde problematiek.

  Foto van Judith Smit

  Video's

  Contactgegevens

  Blijf je graag op de hoogte van workshops?
  ©2021 VOF Smit-Schluter Alle rechten voorbehouden.
  Holotropisch Ademwerk® is een geregistreerd merk van VOF Smit-Schluter.